Doradztwo Projektowe

Obsługa prawna jednego z członków konsorcjum Generalnego Wykonawcy następujących projektów: Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków „Czajka” – część ściekowa i przygotowanie osadów do unieszkodliwiania. Wartość netto umowy wynosiła: 200 mln Euro i 1.151.793,155,00 PLN...

Audyt prawny

Prawnicy naszej Kancelarii wielokrotnie przeprowadzali audyt prawny (ang. legal due diligence) podmiotów prowadzących działalność w różnych branżach. Zadaniem audytu prawnego jest analiza bieżącego stanu prawnego spółki w celu identyfikacji potencjalnych ryzyk...

Przekształcenia kapitałowe

Nasi prawnicy zajmowali się również świadczeniem pomocy prawnej w zakresie szeroko rozumianych przekształceń kapitałowych spółek, nadzorując transakcje związane, m.in., z: łączeniem spółek, podziałem spółek, przekształceniem spółek, sprzedażą przedsiębiorstw,...

Prawo pracy

Przeprowadzaliśmy audyty z zakresu prawa pracy w firmach różnej wielkości (od kilku do kilkuset zatrudnionych osób) i o różnej specyfice zatrudnienia, tj. firmie farmaceutycznej, budowlanej czy też produkcyjnej. Nasza pomoc polegała na wskazaniu, co można poprawić...

Prawo pracy II

Nasza oferta z zakresu prawa pracy obejmuje również prowadzenie spraw pracowniczych przed sądem, zarówno w imieniu klientów – pracowników jak i klientów – pracodawców. Prowadzone przez nas sprawy dotyczyły w większości wypadków odwołania od wypowiedzenia...