Zasady rozliczeń

Nasze usługi rozliczamy na podstawie poświęconego im czasu, którego najmniejszą jednostką jest kwadrans. Przedstawiamy klientowi szczegółowy wykaz wykonanych czynności i poświęconego czasu do akceptacji. Rozliczeń dokonujemy miesięcznie lub po wykonaniu danej czynności.

Przy konkretnych projektach możemy przedstawić szacunkowy plan i zaproponować konkurencyjne wynagrodzenie ryczałtowe lub ryczałtowo-godzinowe.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

Formularz kontaktowy

Kontakt

Puwalscy & Partners spółka partnerska

Kancelaria Radców Prawnych

ul. Felicjanek 25/4

31-103 Kraków

tel. + 48 (0) 12 427 03 36

fax. + 48 (0) 12 427 03 51

email: kancelaria@puwalski.pl