Przeprowadzaliśmy audyty z zakresu prawa pracy w firmach różnej wielkości (od kilku do kilkuset zatrudnionych osób) i o różnej specyfice zatrudnienia, tj. firmie farmaceutycznej, budowlanej czy też produkcyjnej.

Nasza pomoc polegała na wskazaniu, co można poprawić oraz na zaproponowaniu nowych rozwiązań prawnych, dostosowanych do sposobów świadczenia pracy w danej firmie i na konkretnych stanowiskach.

Nasze audyty pracownicze zasadniczo mają charakter prewencyjny, co oznacza, że pozwalają poprawić niedociągnięcia, zdefiniować potencjalne ryzyka w przypadku kontroli z PIP czy też z ZUS. Pozwalają także przygotować się do takich kontroli i usunąć nieprawidłowości na czas.

Audyt z zakresu prawa pracy

W ramach audytu sprawdzaliśmy w szczególności:

  • dokumenty wewnętrzne pracodawcy (takie jak regulamin pracy, regulamin wynagradzania),

  • stosowane przez pracodawcę wzory umów o pracę, oświadczeń o wypowiedzeniu umowy o pracę, rozwiązaniu stosunku pracy; inne wzory dokumentów pracowniczych stosowane standardowo przez pracodawcę,

  • akta pracownicze, sposób archiwizowania dokumentów pracowniczych, umowy z pracownikami oraz kontrakty menadżerskie (umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, o zachowaniu poufności, o powierzeniu mienia itp.),

  • stosowane systemy i rozkłady czasu pracy,

  • kwestie związane z udzielaniem urlopów i wynagrodzeniem za urlopy,

  • kwestie związane z ZFŚS,

  • przestrzeganie pozostałych obowiązków ciążących na pracodawcy a wynikających z przepisów prawa.

W zakresie wniosków poaudytowych przygotowywaliśmy propozycje zmian do dokumentów wewnętrznych klienta.