Nasi prawnicy zajmowali się również świadczeniem pomocy prawnej w zakresie szeroko rozumianych przekształceń kapitałowych spółek, nadzorując transakcje związane, m.in., z:

  • łączeniem spółek,

  • podziałem spółek,

  • przekształceniem spółek,

  • sprzedażą przedsiębiorstw,

  • sprzedażą udziałów i akcji,

  • sprzedażą poszczególnych składników majątkowych spółek,

  • podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego spółek.

Każda z transakcji, w których uczestniczyli prawnicy naszej Kancelarii, na życzenie klienta, poprzedzona została gruntownym audytem prawnym (legal due diligence), w celu zbadania aktualnego stanu prawnego spółki oraz identyfikacji potencjalnych ryzyk prawnych mogących wpłynąć na całe przedsięwzięcie.

W ramach świadczonej pomocy prawnej nasi prawnicy:

  • uczestniczyli w negocjacjach mających doprowadzić do realizacji zamierzonych inwestycji,

  • zajmowali się przygotowaniem kompleksowej dokumentacji transakcyjnej, w tym m.in. harmonogramu przekształcenia, planu przekształcenia wraz z wszystkimi załącznikami,

  • reprezentowali klientów w postępowaniach rejestrowych i administracyjnych.

Pomoc prawna prawników naszej Kancelarii wielokrotnie obejmowała również czynności potransakcyjne.