Doradztwo Projektowe

Obsługa prawna jednego z członków konsorcjum Generalnego Wykonawcy następujących projektów:

1. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków „Czajka” – część ściekowa i przygotowanie osadów do unieszkodliwiania. Wartość netto umowy wynosiła: 200 mln Euro i 1.151.793,155,00 PLN (ok. 519 mln Euro). Kontrakt był dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

2. Budowa Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych w ramach kontraktu: Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków „Czajka” (termiczna utylizacja osadów ściekowych). Wartość umowy netto wynosiła 102 766 753,09 Euro. Kontrakt był dofinansowany przez Fundusz Spójności.

czytaj dalej

Audyt prawny

Prawnicy naszej Kancelarii wielokrotnie przeprowadzali audyt prawny (ang. legal due diligence) podmiotów prowadzących działalność w różnych branżach.
Zadaniem audytu prawnego jest analiza bieżącego stanu prawnego spółki w celu identyfikacji potencjalnych ryzyk prawnych mogących wpłynąć na prowadzone negocjacje z innymi podmiotami lub też na realizację zamierzonych inwestycji.

czytaj dalej

Przekształcenia kapitałowe

Nasi prawnicy zajmowali się również świadczeniem pomocy prawnej w zakresie szeroko rozumianych przekształceń kapitałowych spółek, nadzorując transakcje związane, m.in., z:

• łączeniem spółek,
• podziałem spółek,
• przekształceniem spółek,
• sprzedażą przedsiębiorstw,
• sprzedażą udziałów i akcji,
• sprzedażą poszczególnych składników majątkowych spółek,
• podwyższeniem lub obniżeniem kapitału zakładowego spółek.

Każda z transakcji, w których uczestniczyli prawnicy naszej Kancelarii, na życzenie klienta, poprzedzona została gruntownym audytem prawnym (legal due diligence), w celu zbadania aktualnego stanu prawnego spółki oraz identyfikacji potencjalnych ryzyk prawnych mogących wpłynąć na całe przedsięwzięcie.

czytaj dalej

Prawo pracy

Przeprowadzaliśmy audyty z zakresu prawa pracy w firmach różnej wielkości (od kilku do kilkuset zatrudnionych osób) i o różnej specyfice zatrudnienia, tj. firmie farmaceutycznej, budowlanej czy też produkcyjnej. Nasza pomoc polegała na wskazaniu, co można poprawić oraz na zaproponowaniu nowych rozwiązań prawnych, dostosowanych do sposobów świadczenia pracy w danej firmie i na konkretnych stanowiskach.

czytaj dalej

Prawo pracy II

Nasza oferta z zakresu prawa pracy obejmuje również prowadzenie spraw pracowniczych przed sądem, zarówno w imieniu klientów – pracowników jak i klientów – pracodawców.
Prowadzone przez nas sprawy dotyczyły w większości wypadków odwołania od wypowiedzenia czy też rozwiązania dyscyplinarnego umowy o pracę.

czytaj dalej