Siedziba:

Puwalscy & Partners spółka partnerska

Kancelaria Radców Prawnych

ul. Felicjanek 25/4, 31-103 Kraków

.

tel. + 48 (0) 12 427 03 36

fax. + 48 (0) 12 427 03 51

email: kancelaria@puwalski.pl

Partner Zarządzający:

Marek Puwalski, LL.M., MCIArb

tel.: +48 (0) 662 545 888

email: mpuwalski@puwalski.pl

Pozostałe dane:

NIP: 676-238-83-36 | REGON: 120814296 | 
KRS: 0000318473 (akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS)

Formularz kontaktowy

Puwalscy & Partners spółka partnerska