Nasza oferta z zakresu prawa pracy obejmuje również prowadzenie spraw pracowniczych przed sądem, zarówno w imieniu klientów – pracowników jak i klientów – pracodawców.

Prowadzone przez nas sprawy dotyczyły w większości wypadków odwołania od wypowiedzenia czy też rozwiązania dyscyplinarnego umowy o pracę.

Reprezentowaliśmy również klientów w innego rodzaju sprawach, m.in. pracodawcę pozwanego w sprawie o ustalenie istnienia stosunku pracy w miejsce stosunku zlecenia oraz o odszkodowanie w związku z dyskryminacją.

W sprawie tej okolicznością niekorzystną dla naszego Klienta był mandat karny nałożony na niego przez PIP w wyniku uprzednio przeprowadzonej kontroli oraz stanowisko inspektora PIP, zgodnie z którym nasz Klient naruszył prawo.

Pomimo niekorzystnego stanowiska PIP, nie doszło do ustalenia istnienia stosunku pracy zamiast stosunku zlecenia ani do zasądzenia odszkodowania, a powództwo zostało oddalone w obu instancjach.

Sprawy pracownicze – reprezentacja przed sądem

W ramach reprezentacji klienta przed sądem, w szczególności:

  • rzetelnie informujemy klienta o szansach na wygranie danej sprawy,

  • ustalamy strategię postępowania – dobór argumentacji, dowodów (dokumentów, świadków),

  • przygotowujemy odpowiednie pisma procesowe zawierające argumentację prawną oraz przedstawienie wniosków dowodowych,

  • reprezentujemy klienta na sali sądowej, składamy wnioski dowodowe, procesowe, zadajemy pytania świadkom i stronom,

  • prowadzimy w imieniu klienta ewentualne negocjacje w sprawie zawarcia ugody.