Reprezentacja przed sądami

Reprezentujemy klientów przed sądami i organami administracyjnymi, wspomagamy mediacje i budujemy strategie postępowania. Co oferujemy: ustalanie strategii postępowania i ocenę szans powodzenia sprawy, pomoc prawną w mediacji, reprezentację przed sądami powszechnymi w...

Międzynarodowy obrót gospodarczy

Oferujemy doradztwo i obsługę prawną projektów międzynarodowych (opartą o CISG, UNIDROIT etc.), od umów po reprezentację w sporach handlowych. Co oferujemy: sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów handlowych (umów sprzedaży towarów, dostawy,...

IT/Nowe technologie

Oferujemy doradztwo i obsługę prawną na każdym etapie projektów IT, audyty prawno-autorskie oraz z zakresu przetwarzania danych osobowych. Co oferujemy: obsługę prawną projektów IT ( dla wykonawców z branży i przedsiębiorców zamawiających usługi informatyczne) w tym:...

Prawo farmaceutyczne i medyczne

Oferujemy obsługę i doradztwo prawne w zakresie reklamy, dystrybucji, regulacji, badań klinicznych i refundacji produktów leczniczych, suplementów diety i wyrobów medycznych. Co oferujemy: w zakresie reklamy i marketingu produktów leczniczych: opiniowanie i...

Bankowość i finanse

Oferujemy doradztwo w zakresie prawa bankowego, konstruowanie umów i zabezpieczeń, audyt kredytobiorców. Co oferujemy: doradztwo bieżące w zakresie prawa bankowego, prawa handlowego, prawa wekslowego (oraz procedur wewnętrznych banków), sporządzanie i opiniowanie umów...