Obsługa korporacyjna

Oferujemy doradztwo i obsługę prawną zakładania, likwidacji oraz bieżącej działalności spółek handlowych. Co oferujemy: bieżące doradztwo prawne i podatkowe (min. sporządzanie informacji i formalnych opinii prawnych), obsługę prawną procesu zakładania i likwidacji...

Inwestycje kapitałowe, fuzje i przejęcia (M&A)

Oferujemy obsługę prawną przejęć i fuzji, przekształceń i połączeń spółek, audyt due diligence, audyt z zakresu prawa administracyjnego, przygotowanie umów inwestycyjnych oraz doradztwo z zakresu prawa konkurencji. Co oferujemy: obsługę prawną połączeń, przekształceń,...

Doradztwo projektowe

Oferujemy doradztwo i obsługę prawną przedsięwzięć (FIDiC, kontrakty typu turn-key etc.), sporządzanie i opiniowanie umów. Co oferujemy: sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów o budowę/modernizację zakładów przemysłowych (np. umów typu turn-key), umów o...

Prawo pracy

Oferujemy doradztwo prawne oraz pomoc prawną przy tworzeniu umów i dokumentów wewnętrznych, porozumień i układów; audyt z zakresu prawa pracy; reprezentowanie przed sądem. Co oferujemy: przygotowywanie umów z pracownikami oraz kontraktów menadżerskich (umów o pracę, o...

Obsługa prawna cudzoziemców

Podmiotom zagranicznym i spółkom z kapitałem zagranicznym oferujemy obsługę prawno-podatkową. Co oferujemy: obsługę prawno-podatkową inwestycji zagranicznych w Polsce (inwestycji kapitałowych, nieruchomościowych i innych), doradztwo prawne dla działających w Polsce...

Nieruchomości

Oferujemy audyt nieruchomości, tworzenie umów i obsługę procesu inwestycyjnego w zakresie obrotu nieruchomościami. Co oferujemy: badanie stanu prawnego nieruchomości (audyty nieruchomości), obsługę procesu inwestycyjnego w zakresie obrotu nieruchomościami...