Reprezentujemy klientów przed sądami i organami administracyjnymi, wspomagamy mediacje i budujemy strategie postępowania.

Co oferujemy:

  • ustalanie strategii postępowania i ocenę szans powodzenia sprawy,

  • pomoc prawną w mediacji,

  • reprezentację przed sądami powszechnymi w postępowaniach z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego, prawa pracy, nieruchomości,

  • reprezentację przed sądami arbitrażowymi (polskimi i zagranicznymi) w postępowaniach z zakresu szeroko rozumianego prawa gospodarczego,

  • reprezentację przed organami administracji publicznej z zakresu publicznego prawa gospodarczego.