Oferujemy doradztwo i obsługę prawną przedsięwzięć (FIDiC, kontrakty typu turn-key etc.), sporządzanie i opiniowanie umów.

Co oferujemy:

  • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów o budowę/modernizację zakładów przemysłowych (np. umów typu turn-key), umów o transfer technologii (np. o transfer know-how), umów projektowych, oraz umów o świadczenie specjalistycznych usług technicznych (w tym o charakterze międzynarodowym – dokładniej w: Międzynarodowy obrót gospodarczy),

  • doradztwo prawne przy różnorodnych przedsięwzięciach (w tym transakcjach przejęcia i zbycia) dla sektora chemicznego, wydobywczego i energetycznego (w tym audyty prawne przejmowanych podmiotów, badanie prawne pozwoleń, zezwoleń, zgłoszeń i koncesji – produkty chemiczne, nawozy, wydobycie minerałów i in.),

  • obsługę prawną kluczowych aspektów działalności podmiotów z sektora energetycznego (przesył i dystrybucja energii itp.),

  • pomoc prawną w zakresie projektów infrastrukturalnych – EPC, DB, DBM, DBO, DBOM, BOT, BOOT, BOO, BLT, DBFO, DBOT, DCMF, Service Contracts (SC), Management Contracts (MC),

  • obsługa prawna kontraktów budowlanych opartych o wzory FIDIC (w tym w szczególności Yellow Book, Red Book oraz EPC/Turnkey Contracts).