Podmiotom zagranicznym i spółkom z kapitałem zagranicznym oferujemy obsługę prawno-podatkową.

Co oferujemy:

  • obsługę prawno-podatkową inwestycji zagranicznych w Polsce (inwestycji kapitałowych, nieruchomościowych i innych),

  • doradztwo prawne dla działających w Polsce oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych i spółek z kapitałem zagranicznym,

  • dostosowywanie podmiotów zagranicznych do polskich wymogów prawno-administracyjnych,

  • pomoc prawną we wprowadzaniu produktów zagranicznych na rynek polski (np. dostosowanie opakowań),

  • obsługę prawną zatrudniania cudzoziemców,

  • uzyskiwanie zezwoleń (i innych wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych) koniecznych do prowadzenia działalności/inwestowania na terytorium Polski (zezwolenia MSWiA na nabycie nieruchomości itp.),

  • doradztwo prawne w zakresie outsourcingu na terytorium Polski.