Oferujemy doradztwo prawne oraz pomoc prawną przy tworzeniu umów i dokumentów wewnętrznych, porozumień i układów; audyt z zakresu prawa pracy; reprezentowanie przed sądem.

Co oferujemy:

  • przygotowywanie umów z pracownikami oraz kontraktów menadżerskich (umów o pracę, o zakazie konkurencji, o zachowaniu poufności, o powierzeniu mienia itp.),

  • przygotowywanie i aktualizację dokumentów wewnętrznych pracodawcy (takich jak regulamin pracy, regulamin wynagradzania),

  • doradztwo prawne w zakresie obowiązków informacyjnych w stosunku do pracowników i związków zawodowych,

  • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie porozumień socjalnych, układów zbiorowych,

  • przeprowadzanie audytów z zakresu przepisów prawa pracy (badanie przestrzegania prawa pracy przez audytowany podmiot, zdefiniowanie ciążących na audytowanym podmiocie obowiązków prawno – pracowniczych),

  • doradztwo w zakresie przejmowania pracowników w wyniku przekształceń kapitałowych pracodawców,

  • pomoc prawną w zakresie zwolnień z przyczyn dotyczących pracodawcy (zwolnienia grupowe itp.),

  • reprezentację przed sądem w sprawach pracowniczych,

  • doradztwo w zakresie zatrudniania Polaków za granicą (delegowanie pracowników i ubezpieczanie pracowników ze szczególnym uwzględnieniem prawa wspólnotowego) oraz cudzoziemców w Polsce (zob. Obsługa Cudzoziemców).