Mariusz Michalczuk – radca prawny

Egzamin radcowski złożył z wynikiem pozytywnym w 2017 roku. Jego praca magisterska pt. „Rozszerzona skuteczność wierzytelności w polskim prawie cywilnym” oceniona została przez komisję egzaminacyjną jako „posiadająca szczególny walor naukowy”, a studia na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ukończył w 2011 roku z wynikiem bardzo dobrym. Aplikację radcowską odbył w latach 2014-2016 przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Białymstoku, gdzie zaczął aktywnie uczestniczyć w życiu samorządu radcowskiego, m.in. jako kapitan drużyny radców prawnych i aplikantów OIRP w Białystoku w sztafecie maratońskiej i uczestnik pierwszego w Polsce chóru radców prawnych przy OIRP w Olsztynie.

Pasjonat przemówień publicznych oraz szkoleń z zakresu mowy ciała, które to doświadczenia wykorzystuje między innymi na sali sądowej. Jego poprzednie doświadczenie zawodowe obejmuje pracę w kancelariach prawnych w Olsztynie, Białymstoku i Warszawie, gdzie działał głównie w obszarze prawa procesowego (prowadzenie sporów sądowych, reprezentacja Klienta podczas rozpraw i posiedzeń, przygotowywanie pism procesowych), jak również w obszarach prawa spółek, prawa administracyjnego, i szeroko rozumianego prawa cywilnego (prawo zobowiązań, prawo rzeczowe, postępowanie egzekucyjne). Do jego zainteresowań należy także prawo nieruchomości: uczestnik studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego w Warszawie na kierunkach: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i Zarządzanie nieruchomościami.

Języki:

  • angielski
  • ukraiński 

E-mail

mmichalczuk@puwalski.pl