Radca prawny, w zespole Kancelarii od 2017 roku. Absolwent Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Ukończył m.in. Szkołę Prawa Ukraińskiego organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński przy współpracy z Akademią Kijowsko-Mohylańską w Kijowie i Lwowskim Uniwersytetem Narodowym im. Iwana Franki (2018-2019) oraz studia podyplomowe Prawo Zamówień Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego (2021). Uczestnik studiów podyplomowych Ochrona Danych Osobowych Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie (2022-2023).
W Kancelarii odpowiada za obsługę prawną polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, m.in. poprzez sporządzanie i weryfikację umów w obrocie gospodarczym oraz reprezentację Klientów w postępowaniach przed sądami i urzędami. W zakres obowiązków wchodzi m.in. obsługa prawna obywateli państw Europy Wschodniej (w szczególności obywateli Ukrainy) oraz obsługa prawna ukraińskich podmiotów gospodarczych w ramach działu Ukrainian Desk.

UKRAINIAN DESK stanowi dział, w ramach którego Kancelaria prowadzi doradztwo i kompleksową pomoc prawną dla podmiotów ukraińskich zamierzających prowadzić działalność lub już działających na rynku polskim, m.in. w zakresie rejestracji spółek prawa handlowego, sporządzania i negocjowania umów w obrocie gospodarczym, legalizacji pobytu i pracy oraz w zakresie zastępstwa w postępowaniach przed sądami i urzędami.
Poza pracą pasjonat biegów maratońskich oraz członek Toastmasters International – międzynarodowej organizacji non-profit, której celem jest popularyzacja wystąpień publicznych i doskonalenie umiejętności komunikacji. W ramach Toastmasters International prowadzi m.in. warsztaty z mowy ciała i komunikacji niewerbalnej.

Języki:

 • angielski
 • rosyjski
 • ukraiński

Specjalizacja:

 • prawo cywilne i gospodarcze
 • postępowania sądowe
 • ochrona danych osobowych
 • prawo imigracyjne
 • prawo obrotu nieruchomościami

Wybrane doświadczenie:

 • prawo cywilne i gospodarcze:
  • bieżąca obsługa przedsiębiorców polskich i zagranicznych
  • przygotowywanie i weryfikacja umów w obrocie gospodarczym (wybrane branże: budowlana, wydobywczo-przetwórcza, logistyczna, IT, nieruchomości)
 • postępowania sądowe i arbitrażowe:
  • zastępstwo i reprezentacja Klientów w sporach sądowych
  • przygotowywanie pism procesowych, opinii prawnych i rekomendacji
  • przygotowywanie pism procesowych w postępowaniu arbitrażowym i w postępowaniu post-arbitrażowym (dochodzenie należności w postępowaniach z udziałem podmiotów gospodarczych w państwach Europy Wschodniej)
 • ochrona danych osobowych:
  • przygotowywanie i weryfikacja umów z zakresu ochrony danych osobowych, polityk ochrony danych osobowych
  • prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych
 • przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu:
  • przygotowywanie polityk przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wraz z oceną ryzyka
 • prawo imigracyjne, cudzoziemcy:
  • przygotowanie opinii i rekomendacji w zakresie uprawnień cudzoziemców na terytorium RP, przygotowywanie wniosków i dokumentacji (m.in. nabycie obywatelstwa, prawo pobytu, nabywanie nieruchomości, prowadzenie działalności gospodarczej i zawodowej)
  • reprezentacja przed sądami i urzędami
 • prawo obrotu nieruchomościami:
  • audyt stanu prawnego nieruchomości
  • opracowywanie i weryfikacja umów

E-mail

mmichalczuk@puwalski.pl