Maria Skwara – prawnik

Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Szkoły Prawa Francuskiego działającej w ramach współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu w Orleanie. Reprezentowała Uniwersytet Jagielloński w międzynarodowych konkursach z dziedziny arbitrażu – Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot (w roku 2017 jako członkini drużyny UJ zajęła 9. miejsce na świecie i trzecie w Europie) oraz Foreign Direct Investment International Arbitration Moot (w roku 2017 ujęta w klasyfikacji indywidualnej w 20% najlepszych mówców). Doświadczenie zawodowe zdobywała w dziale procesowym międzynarodowej kancelarii w Warszawie. Interesuje się postępowaniem arbitrażowym i prawem gospodarczym.

Specjalizacja:

  • Postępowanie arbitrażowe
  • Postępowania sądowe
  • Prawo gospodarcze i cywilne

Doświadczenie:

  • Postępowanie arbitrażowe (przygotowywanie pism procesowych w postępowaniu arbitrażowym oraz w postępowaniu post-arbitrażowym przed sądami powszechnymi)
  • Postępowania sądowe (przygotowywanie pism procesowych)
  • Prawo gospodarcze i cywilne (bieżąca obsługa przedsiębiorców)

Języki:

  • angielski
  • francuski

E-mail:

mskwara@puwalski.pl