Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jako stypendystka programu Erasmus+ studiowała na Universidade de Lisboa w Lizbonie. W czasie pięcioletnich studiów dwukrotnie została wyróżniona stypendium rektora dla najlepszych studentów, wielokrotnie występowała na ogólnopolskich konferencjach naukowych oraz intensywnie działała na rzecz samorządu studentów i kół naukowych.

Od III roku studiów zdobywała doświadczenie zawodowe pracując w kancelarii prawnej, gdzie zajmowała się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców, pomagając przy ich codziennych wątpliwościach dotyczących m.in. prawa obrotu nieruchomościami, prawa konsumentów, prawa konkurencji, prawa autorskiego, jak i przygotowywała pisma procesowe w ramach postępowań w sprawach gospodarczych.

Jej zainteresowania prawnicze i praktyka zawodowa koncentrują na prawie umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym, prawie e-commerce, międzynarodowym prawie handlowym i prawie podatkowym.

Obecnie, obok pracy w zespole Puwalscy&Partners, nadal pogłębia swoje prawnicze zainteresowania studiując kierunek prawo własności intelektualnej i nowych mediów na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz uczestnicząc w wielu warsztatach i kursach zorientowanych na interesujące ją prawniczo obszary. Wśród jej ostatnich osiągnięć warto wyróżnić tytuł finalistki w ogólnopolskim konkursie podatkowym EYe on Tax.

Prywatnie – miłośniczka pływania pod żaglami i trekkingu górskiego.

Specjalizacja:

  • Prawo umów,
  • Prawo e-commerce,
  • Prawo konsumentów,
  • Prawo podatkowe.

Doświadczenie:

  • Prawo gospodarcze i cywilne (bieżąca obsługa przedsiębiorców, analiza i opracowywanie umów handlowych krajowych i zagranicznych, doradztwo i opiniowanie spraw związanych z nieuczciwą konkurencją, windykacja należności, obsługa spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi i karami umownymi),
  • Prawo e-commerce (audyt stron internetowych, aplikacji mobilnych, sporządzanie i opiniowanie regulaminów, umów, polityki prywatności, doradztwo przy postępowaniach reklamacyjnych),
  • Prawo obrotu nieruchomości (opracowywanie umów dot. obrotu nieruchomościami, audyt stanu prawnego nieruchomości, doradztwo przy sporach własnościowych),
  • Prawo podatkowe (analiza wdrażanych rozwiązań, projektów i umów, z uwzględnieniem skutków prawa podatkowego).

Języki:

  • angielski

E-mail:

ksobol@puwalski.pl