Współpracownicy

Specjalizacja:

 • międzynarodowe prawo spółek i prawo rynku kapitałowego
 • europejskie prawo gospodarcze

Wykształcenie:

Adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii UP w Krakowie

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (specjalizacja prawa handlowe) na podstawie obrony pracy doktorskiej pt. „Transgraniczna mobilność spółek w prawie Unii Europejskiej i polskim”. W 2018 roku był stypendystą Fundacji Alexandra von Humboldta (Julius-Maximilians-Universität Würzburg).

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim z wynikiem bardzo dobrym, a jego praca magisterska pt. „Kodeksy ładu korporacyjnego (corporate governance)” została wyróżniona w konkursie Przeglądu Prawa Handlowego na najlepsze prace magisterskie obronione w 2013 roku.

Absolwent American Law Program 2015-16 (Jagiellonian University – Catholic University of America), a także studiów podyplomowych z zakresu prawa angielskiego i europejskiego organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie we współpracy z British Law Center (Cambridge University).

Aktywność naukowa i osiągnięcia:

Autor kilkudziesięciu publikacji związanych z międzynarodowym prawem spółek, w tym publikacji w renomowanych europejskich czasopismach i wydawnictwach naukowych, np. European Company and Financial Law Review (ECFR), European Company Law (ECL), Springer.

Wieloletni współpracownik naukowy Instytutu Allerhanda w Krakowie (Sekcja Prawa Spółek i Rynku Kapitałowego).

W roku 2015 laureat drużynowego II miejsca w Konkursie Arbitrażowym Lewiatan, organizowanego przez Sąd Arbitrażowy przy PKPP Lewiatan, dodatkowo laureat I nagrody za najlepszą odpowiedź na pozew oraz II nagrody za najlepszy pozew.

Doświadczenie:

 • współautor międzynarodowych raportów tworzonych na zlecenie Komisji Europejskiej (Study on minority shareholders protection 2018; Sustainable Market Actors for Responsible Trade 2019; Study on Letterbox Companies 2019), a także ekspertyz dotyczących projektów legislacyjnych,
 • certyfikowany doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu (GPW w Warszawie) w latach 2014-2017,
 • prawo gospodarcze i cywilne:
  • bieżąca obsługa przedsiębiorców i doradztwo korporacyjne,
 • postępowania sądowe:
  • prowadzenie sporów sądowych (strategia, przygotowanie pism procesowych),
 • prawo ochrony konkurencji:
  • doradztwo w sprawach dotyczących nadużywania pozycji dominującej oraz porozumień ograniczających konkurencję,
 • prawo własności intelektualnej i nowych mediów:
  • doradztwo w sporach związanych z ochroną baz danych,
  • doradztwo w sporach z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Języki:

 • angielski (CAE, IELTS – 8)

Pełny profil:

https://www.linkedin.com/in/dr-ariel-mucha-4244b575/

E-mail

amucha@puwalski.pl