Weronika Frankowska – radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Francuskiego działającej w ramach współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu w Orleanie. Stypendystka programu Erasmus + na Université de Lorraine we Francji.

Specjalizacja:

  • prawo gospodarcze i cywilne
  • prawo pracy
  • prawo obrotu nieruchomościami
  • prawo farmaceutyczne i medyczne

Doświadczenie:

  • prawo gospodarcze i cywilne  (bieżąca obsługa przedsiębiorców, doradztwo korporacyjne, audyt prawny (due dilligence – spółki))
  • prawo pracy (audyt z zakresu prawa pracy, konstruowanie i negocjowanie umów pracowniczych, regulaminów)
  • prawo obrotu nieruchomościami (obsługa nabywania nieruchomości i jej audyt prawny)
  • prawo farmaceutyczne i medyczne (doradztwo prawne firmom farmaceutycznym w zakresie marketingu, dystrybucji oraz relacji z przedstawicielami medycznymi i handlowymi)

Języki:

  • angielski
  • francuski

E-mail:

wfrankowska@puwalski.pl