Specjalizacja:

 • doradztwo korporacyjne
 • obsługa prawna transakcji M&A (fuzji i przejęć)
 • projekty infrastrukturalne i przemysłowe (doradztwo projektowe)
 • IT
 • postępowania arbitrażowe i mediacyjne (ADR)

Języki:

Marek Puwalski posługuje się językiem angielskim, portugalskim, hiszpańskim oraz niemieckim.

O sobie:

Marek Puwalski jest współzałożycielem butikowej kancelarii radców prawnych Puwalscy & Partners spółka partnerska z siedzibą w Krakowie, jak również pełni funkcję of Counsel w warszawskiej kancelarii Maruta Wachta

Poza bieżącym doradztwem korporacyjnym, specjalizuje się w fuzjach i przejęciach oraz budownictwie przemysłowym.

Aktywnie reprezentuje klientów w postępowaniach arbitrażowych oraz mediacyjnych, w szczególności powiązanych z jego obszarem specjalizacji.

Fellow w Chartered Institute of Arbitrators z siedzibą w Londynie, wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan oraz na listę arbitrów Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Członek International Bar Association. Przedstawiciel Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej w Krakowie oraz Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej w Krakowie.

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, jak również programu LL.M. w Międzynarodowym Prawie Gospodarczym i Handlowym na Universidade Católica Portuguesa w Lizbonie.

Edukacja i poprzednie zatrudnienie:

Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (tytuł najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji, druga najlepsza praca magisterska) i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz programu LL.M. w Międzynarodowym Prawie Gospodarczym i Handlowym na Universidade Católica Portuguesa w Lizbonie (pierwsza lokata i stypendium banku Millenium bcp).

Ponadto, Marek Puwalski ukończył studia podyplomowe z zakresu prawa angielskiego i europejskiego na Cambridge University (z wyróżnieniem: pierwsza lokata w Europie Środkowo-Wschodniej, rocznik 2003) oraz seminarium w zakresie fuzji i przejęć na Harvard University (Mergers and Acquisitions: Strategy, Execution and Post-Merger Management, Harvard Business School 2018).

Brał również udział w warsztatach mediacyjnych organizowanych przez Harvard Negotiation Institute (Harvard Law School, Cambridge): „Advanced Mediation Workshop: Mediating Complex Disputes” (2019).

Podczas swojej praktyki zawodowej, Marek Puwalski był zatrudniony w wiodącej polskiej kancelarii prawnej z branży IT (Kuczek Maruta Radcowie Prawni – obecnie Maruta Wachta sp. j.).

Stypendysta programu Socrates/Erasmus na Uniwersytecie w Regensburgu w latach 2001- 2002; staż zawodowy odbył w kancelarii Dr. Petereit & Armbrüster Rechtsanwälte w Moguncji w Niemczech.

Nagrody:

 • Boutique Commercial Law Firm of the Year in Poland 2018 (Global Law Experts)
 • Leading Commercial and Corporate Law Adviser of the Year – Poland (Acquisition International Magazine 2018)
 • Boutique Commercial Law Firm of the Year in Poland 2017 (Global Law Experts)
 • Magna cum laude graduate of LL.M. in International Business and Commercial Law from Universidade Católica Portuguesa in Lisbon (2008)
 • Tytuł najlepszego studenta prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (2003)
 • II miejsce w ogólnopolskim konkursie na najlepszego studenta prawa „Primus in Primis” (2003)

Przykładowe doświadczenie:

Projekty infrastrukturalne i przemysłowe (doradztwo projektowe):

Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie:

 • rozbudowy Oczyszczalni Ścieków dla całego obszaru miasta Warszawy “Czajka” – część ściekowa i przygotowanie osadów do unieszkodliwiania (FIDIC YELLOW BOOK). Wartość netto umowy wynosiła: 200 mln Euro i 1.151.793,155,00 PLN (ok. 519 mln Euro). Kontrakt był dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 • budowy Stacji Termicznej Utylizacji Osadów Ściekowych (FIDIC YELLOW BOOK) dla całego obszaru miasta Warszawy w ramach kontraktu: Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków „Czajka” (termiczna utylizacja osadów ściekowych). Wartość umowy netto wynosiła 102 766 753,09 Euro. Kontrakt był dofinansowany przez Fundusz Spójności.
 • licznych projektów budowlanych prowadzonych przez Veolia Water Technologies sp. z o.o., jednego z wiodących inwestorów i dostawców urządzeń technicznych dla oczyszczalni ścieków oraz spalarni (obejmujących EPC/Turn-key, D&B, BOT, DBO, dostawę urządzeń oraz kontrakty na przeprowadzenie rozruchu).
 • zakupu urządzeń oraz technologii innowacyjnych dla nowego Zakładu Produkcyjnego Tlenku Cynku ZGH Bolesław S.A. (jednego z wiodących producentów wysokogatunkowego cynku oraz stopów cynków w Europie Środkowej oraz dużym kompleksem górnictwa i hutnictwa).
 • zakupu urządzeń oraz technologii innowacyjnych dla nowej Hali Wanien ZGH Bolesław S.A. (jednego z wiodących producentów wysokogatunkowego cynku oraz stopów cynków w Europie Środkowej oraz dużego kompleksu górnictwa i hutnictwa).

Doradztwo prawne oraz reprezentacja w postępowaniu przed sądami w sporach dotyczących:

 • budowy Stadionu Narodowego w Warszawie – PGE Narodowy (największego stadionu piłkarskiego w Polsce wybudowanego na EURO 2012).

Arbitraż / mediacja

 • czynny arbiter orzekający w postępowaniach arbitrażowych toczących się przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, w tym jako arbiter przewodniczący
 • arbiter wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan
 • arbiter wpisany na listę arbitrów Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie
 • aktywny mediator w sprawach gospodarczych wpisany na listę stałych mediatorów Sądu Okręgowego w Katowicach, Sądu Okręgowego w Krakowie, Centrum Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie, Centrum Mediacji przy Konfederacji Lewiatan oraz Międzynarodowego Centrum Mediacji
 • przewodniczący Komisji Rozjemczych powołanych w ramach kontraktów FIDIC
 • pełnomocnik procesowy w licznych postępowaniach arbitrażowych z siedzibą (miejscem) w Warszawie, w tym przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej, przed Sądem Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan oraz w postępowaniach ad hoc prowadzonych według Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL
 • pełnomocnik procesowy w międzynarodowych arbitrażach handlowych prowadzonych na podstawie regulaminów arbitrażowych takich jak: Swiss Rules of International Arbitration (Swiss Rules), UNCITRAL Arbitration Rules oraz ICC Arbitration Rules, w tym w arbitrażach z siedzibą (miejscem) w Genewie i w Wiedniu
 • reprezentacja klientów w postępowaniach mediacyjnych, w szczególności w zakresie dochodzenia kar umownych na podstawie umów IT oraz kontraktów budowlanych
 • pełnomocnik w postępowaniach post-arbitrażowych toczących się przed Sądami Apelacyjnymi oraz Sądem Najwyższym

Fuzje i przejęcia

Kompleksowe doradztwo prawne w zakresie M&A, w tym przykładowo:

 • transgraniczny zakup największej kopalni cynku w Czarnogórze
 • transgraniczny zakup wiodącego producenta wyrobów ze stali elektrotechnicznej w Czechach
 • doradztwo i reprezentacja polskich właścicieli w procesach sprzedażowych i inwestycyjnych (restrukturyzacja, przygotowanie do sprzedaży, pre-sale due diligence, negocjacje umów inwestycyjnych etc.)
 • obsługa prawna procesu konsolidacji sieci aptek w Polsce
 • obsługa prawna zakupu szeregu spółek z sektora Healthcare w Polsce
 • obsługa prawna sprzedaży szeregu spółek z sektora Healthcare w Polsce
 • obsługa prawna restrukturyzacji i sprzedaży jednego z największych producentów i dystrybutorów części do maszyn rolniczych w Polsce
 • obsługa prawna licznych fuzji, podziałów oraz przekształceń spółek

IT

 • opracowywanie oraz negocjowanie licznych umów wdrożeniowych (waterfall i agile), serwisowych i utrzymaniowych
 • opracowywanie oraz negocjowanie licznych umów licencyjnych
 • doradztwo prawne dla wiodących międzynarodowych i polskich dostawców software oraz kompleksowych rozwiązań IT oraz platform e-commerce
 • reprezentacja klientów IT w postępowaniach mediacyjnych ze spółkami Skarbu Państwa lub spółkami giełdowymi ze znaczącym udziałem Skarbu Państwa

Inne:

Autor książki Prawo do prywatności osób publicznych i publikacji na temat prawa gospodarczego.

Wykładowca Międzynarodowego Prawa Gospodarczego w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie (2013-2015).

Arbiter wpisany na listę arbitrów Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan.

Arbiter wpisany na listę arbitrów Sądu Polubownego przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Mediator wpisany na listę Centrum Mediacji przy OIRP w Krakowie.

Członek Komisji Rozjemstwa.

Pełny profil:

https://www.linkedin.com/in/marek-puwalski-ll-m-9b517725/

E-mail:

mpuwalski@puwalski.pl