Małgorzata Roszkowska – radca prawny

Małgorzata Roszkowska – radca prawny, mediator (od 2012 r.). Wykładowca studiów podyplomowych w zakresie mediacji i innych metod ADR na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca na szkoleniach dla radców prawnych i aplikantów radcowskich prowadzonych przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie z zakresu negocjacji, mediacji i zarządzania konfliktem. Trener mediacji i negocjacji. Członek Sekcji Rozwiązywania Sporów Instytutu Allerhanda oraz Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współautorka uwag do projektów zmian regulacji prawnych dotyczących mediacji. Autorka publikacji z zakresu mediacji. Stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie w Barcelonie.

Specjalizacja:

 • Mediacja i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów,
 • prawo cywilne i gospodarcze,
 • prawo pracy,
 • prawo obrotu nieruchomościami,
 • postępowania sądowe

Doświadczenie:

 • Mediacja i inne alternatywne metody rozwiązywania sporów:
  • Prowadzenie postępowań mediacyjnych (mediacje cywilne, rodzinne, gospodarcze, z zakresu prawa pracy, administracyjne, medyczne), prowadzenie szkoleń z zakresu mediacji i innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów,
 • Prawo cywilne i gospodarcze:
  • Prowadzenie spraw związanych z roszczeniami odszkodowawczymi, karami umownymi,
  • Bieżąca obsługa przedsiębiorców,
 • Prawo pracy:
  • Reprezentowanie klientów w sporach sądowych,
  • Bieżąca obsługa pracodawców w zakresie prawa pracy,
 • Prawo obrotu nieruchomościami:
  • Odzyskiwanie prawa własności nieruchomości,
  • Obsługa nabywania nieruchomości
 • Postępowanie sądowe:
  • Sporządzanie pism procesowych,
  • Przygotowanie strategii procesowej,
  • Występowanie przed sądami powszechnymi i administracyjnymi

Języki:

 • angielski,
 • hiszpański

E-mail:

mroszkowska@puwalski.pl