Partner Puwalscy & Partners spółka partnerska Kancelaria Radców Prawnych. Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studiów podyplomowych Doradztwo Podatkowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Specjalizacja:

 • prawo gospodarcze i cywilne
 • prawo farmaceutyczne i medyczne
 • prawo bankowe
 • postępowania sądowe
 • prawo obrotu nieruchomościami
 • prawo pracy

Doświadczenie:

 • prawo gospodarcze i cywilne:
  • bieżąca obsługa przedsiębiorców
  • doradztwo korporacyjne
  • obsługa M&A fuzji, przejęć i przekształceń
  • obsługa prawna inwestycji zagranicznych w kraju (nieruchomości)
  • audyt prawny  (due dilligence – spółki, aspekty prawno-administracyjne)
 • prawo farmaceutyczne i medyczne:
  • doradztwo prawne firmom farmaceutycznym w zakresie marketingu, dystrybucji oraz relacji z przedstawicielami medycznymi i handlowymi
  • postępowanie regulacyjne dotyczące wprowadzania do obrotu/przedłużania pozwoleń produktów leczniczych
 • prawo bankowe:
  • doradztwo prawne bankom
  • konstruowanie i opiniowanie umów kredytowych, zabezpieczeń
 • postępowania sądowe:
  • prowadzenie sporów sądowych (reprezentacja klienta na sali, strategia, przygotowanie pism procesowych)
 • prawo obrotu nieruchomościami:
  • opracowywanie i negocjowanie umów dot. obrotu nieruchomości
  • audyt stanu prawnego nieruchomości i spółek
  • doradztwo w zakresie prawa budowlanego i cywilnego w zakresie realizacji inwestycji budowlanych
 • prawo pracy:
  • audyt z zakresu prawa pracy
  • konstruowanie i negocjowanie umów pracowniczych, regulaminów,
  • pełnomocnictwo procesowe w sporach pracowniczych (po obu stronach sporu)

Języki:

 • angielski
 • niemiecki

E-mail

aboksa@puwalski.pl