Aneta Szumowska – radca prawny

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia prawnicze ukończyła z wyróżnieniem w 2018 r. Uzyskała najwyższą notę na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Czterokrotna stypendystka Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów Prawa (w latach akademickich 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 oraz 2017-2018). Doświadczenie zawodowe zdobywa już od trzeciego roku studiów w kancelariach prawnych zarówno w Krakowie jak i w Katowicach, gdzie zajmuje się w przeważającej mierze bieżącą obsługą przedsiębiorców oraz sporządzaniem pism procesowych (zarówno w postępowaniach przed sądami powszechnymi jak i w ramach postępowań arbitrażowych). Interesuje się głównie prawem gospodarczym, z której to dziedziny napisała pracę magisterską oraz prawem zobowiązań. Do zakresu jej zainteresowań należy również prawo pracy oraz prawo farmaceutyczne.

Specjalizacja:

  • Prawo gospodarcze i cywilne
  • Postępowanie arbitrażowe
  • Prawo farmaceutyczne

Doświadczenie:

  • Prawo gospodarcze i cywilne (bieżąca obsługa przedsiębiorców, doradztwo korporacyjne, opracowywanie umów w zakresie długoterminowej współpracy gospodarczej)
  • Postępowanie arbitrażowe (przygotowywanie pism procesowych w postępowaniu arbitrażowym oraz w postępowaniu post-arbitrażowym przed sądami powszechnymi)
  • Prawo farmaceutyczne (doradztwo prawne firmom farmaceutycznym w zakresie marketingu, dystrybucji oraz relacji z przedstawicielami handlowymi)

Język:

  • Angielski

E-mail:

aszumowska@puwalski.pl

Dodatkowe informacje:

https://oirp.krakow.pl/dzialy/dla-aplikantow/komunikaty-i-ogloszenia-dla-aplikantow/uroczysta-inauguracja-i-roku-szkolenia-aplikantow-radcowskich-2019/