Dawid Kępa – radca prawny (Of counsel)

Dawid Kępa – radca prawny (Of counsel) Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz wykładowca Krakowskiej Szkoły Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (wykłada „Prawne zagadnienia zarządzania projektami” oraz...

dr Ariel Mucha – radca prawny (Of counsel)

dr Ariel Mucha – radca prawny (Of counsel) Specjalizacja: międzynarodowe prawo spółek i prawo rynku kapitałowego europejskie prawo gospodarcze Wykształcenie: Adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii UP w Krakowie Doktor nauk prawnych Uniwersytetu...

Maria Skwara – prawnik

Maria Skwara – prawnik Studentka V roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Szkoły Prawa Francuskiego działającej w ramach współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu w Orleanie. Reprezentowała...

Małgorzata Roszkowska – radca prawny

Małgorzata Roszkowska – radca prawny Małgorzata Roszkowska – radca prawny, mediator (od 2012 r.). Wykładowca studiów podyplomowych w zakresie mediacji i innych metod ADR na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wykładowca na szkoleniach...

Mariusz Michalczuk – radca prawny

Mariusz Michalczuk – radca prawny Egzamin radcowski złożył z wynikiem pozytywnym w 2017 roku. Jego praca magisterska pt. „Rozszerzona skuteczność wierzytelności w polskim prawie cywilnym” oceniona została przez komisję egzaminacyjną jako „posiadająca szczególny...

Aneta Szumowska – aplikant radcowski

Aneta Szumowska – aplikant radcowski Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia prawnicze ukończyła z wyróżnieniem w 2018 r. Uzyskała najwyższą notę na egzaminie wstępnym na aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców...