Within our Ukrainian Desk our Law Firm offers complex legal services to Ukrainian entities intending to conduct business or already operate on the Polish market. The scope of our services is tailored to the needs of our Clients and includes in particular:

 • ongoing counselling in relation to running a business
 • drafting and editing the content of contracts; negotiating, interpreting and modifying contracts already concluded
 • advising in scope of establishing, transforming and liquidating of commercial partnerships and companies
 • preparing documentation for the purposes of merger, division or transformation of commercial partnerships and companies
 • counselling and preparing documentation in relation to creation of foundations and associations
 • representation in registration proceedings before National Court Register
 • representation in proceedings before courts and offices
 • services related to debt collection in enforcement proceedings
 • services related to purchase or sale of real estate
 • services and counselling related to legalization of residence and obtaining work permits

Due to the current situation in Ukraine, our Law Firm provides also free legal assistance to the citizens of Ukraine. Within our services we offer legal assistance in matters related to i.a. legalization of residence, obtaining work permits, as well as assistance in obtaining guaranteed benefits for persons with refugee status. The team of our Law Firm includes Ukrainian speaking lawyers.

Наша Юридична фірма, в рамках відкритого Ukrainian Desk, надає комплексне юридичне обслуговування для українських суб’єктів, які мають намір вести бізнес або вже ведуть бізнес на польському ринку. Сфера послуг адаптована до потреб наших клієнтів і включає, зокрема:

 • постійні консультації з питань ведення бізнесу
 • підготовку та редагування змісту договорів, ведення переговорів, інтерпретацію та внесення змін до вже укладених договорів
 • консультування з питань творення, перетворення та ліквідації спілок, товариств і компаній комерційного права
 • підготовку документації, необхідної для злиття, поділу або перетворення спілок, товариств і компаній комерційного права
 • консультації та підготовку документації в сфері творення фондів та об’єднань
 • представництво в процесі реєстрації в Національному судовому реєстрі
 • представництво у провадженнях у судах та офісах
 • послуги у сфері стягнення заборгованості у виконавчому провадженні
 • послуги в сфері купівлі та продажу нерухомості
 • обслуговування та консультації з питань легалізації перебування та отримання дозволів на працевлаштування

У зв’язку з ситуацією в Україні, надаємо також безоплатну правову допомогу громадянам України. В рамках наданих послуг ми пропонуємо юридичну допомогу в питаннях, пов’язаних, зокрема, з легалізацією перебування, отриманням дозволу на працевлаштування та обслуговування в сфері доступу до гарантованих пільг для осіб зі статусом біженця. До нашої команди входять юристи, які володіють українською мовою.