Magdalena Tomsia – adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Specjalizacja:

 • postępowania sądowe
 • prawo cywilne i rodzinne
 • prawo karne

Doświadczenie:

 • postępowania sądowe:
  • przygotowanie strategii postępowania i pism procesowych
  • reprezentowanie klienta na sali sądowej (prawo rodzinne, pracy, karne)
 • prawo cywilne i rodzinne:
  • sprawy rozwodowe
  • sporządzanie umów majątkowych (sądowy podział majątku wspólnego)
  • sądowy podział opieki nad małoletnimi i alimentacja na ich rzecz
  • sprawy spadkowe (stwierdzenie nabycia, zachowek, dział spadku)
 • prawo karne:
  • dochodzenie roszczeń z tytułu zadośćuczynienia lub naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem

Języki:

 • angielski

E-mail:

mtomsia@puwalski.pl