Dominika Ślaska – menedżer biura

Dominika Ślaska – absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (magister Geografii) oraz Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. W trakcie studiów odbyła praktyki w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim oraz Urzędzie Miasta Krakowa.

E-mail:

dslaska@puwalski.pl