Absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Trzykrotna stypendystka Stypendium Rektora dla Najlepszych Studentów Prawa, dwukrotna stypendystka Fundacji Potulickiej oraz stypendystka Fundacji PGE na Rzecz Rozwoju Nauki im. Józefa Pupki. Doświadczenie zawodowe zdobywała w lubelskich oraz krakowskich kancelariach prawnych, w jej głównym zakresie obowiązków leżała bieżąca obsługa przedsiębiorców oraz sporządzanie pism procesowych. Interesuje się tematyką odpowiedzialności za błędy medyczne, o której napisała pracę magisterską oraz prawem zobowiązań.

Specjalizacja:

  • Prawo pracy
  • Prawo gospodarcze i cywilne
  • Postępowania sądowe

Doświadczenie:

  • Prawo pracy (bieżąca obsługa przedsiębiorców)
  • Prawo gospodarcze i cywilne (bieżąca obsługa przedsiębiorców, doradztwo korporacyjne)
  • Postępowania sądowe (przygotowywanie pism procesowych)

Języki:

  • angielski

E-mail:

dguz@puwalski.pl