Oferta

Zasady rozliczeń

Nasze usługi rozliczamy na podstawie poświęconego im czasu, którego najmniejszą jednostką jest kwadrans. Przedstawiamy klientowi szczegółowy wykaz wykonanych czynności i poświęconego czasu do akceptacji. Rozliczeń dokonujemy miesięcznie lub po wykonaniu danej czynności.

Przy konkretnych projektach możemy przedstawić szacunkowy plan i zaproponować konkurencyjne wynagrodzenie ryczałtowe lub ryczałtowo-godzinowe.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt.

awards