Nieruchomości

Nieruchomości

Oferujemy audyt nieruchomości, tworzenie umów i obsługę procesu inwestycyjnego w zakresie obrotu nieruchomościami.

Co oferujemy:

  • badanie stanu prawnego nieruchomości (audyty nieruchomości),

  • obsługę procesu inwestycyjnego w zakresie obrotu nieruchomościami (opracowywanie modeli prawno-podatkowych inwestycji),

  • sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów w zakresie obrotu nieruchomościami, umów najmu nieruchomości komercyjnych itp.,

  • uzyskiwanie wymaganych prawem pozwoleń i decyzji administracyjnych,

  • doradztwo w zakresie klauzul niedozwolonych (w umowach przedwstępnych, deweloperskich i innych).
awards