Karolina Fieluba – aplikant radcowski

Karolina Fieluba – aplikant radcowski

Karolina Fieluba

Aplikantka I roku aplikacji radcowskiej organizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Ukończyła z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, otrzymując ocenę bardzo dobrą z pracy magisterskiej pt. „Ogólna regulacja zdematerializowanych papierów wartościowych. Analiza de lege ferenda”. Czterokrotna stypendystka Stypendium Rektora dla najlepszych studentów prawa (w latach akademickich 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 oraz 2017-2018). Absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego American Law Program of The Catholic University of America – Columbus School of Law oraz UJ w latach 2017-2018. Ukończyła kurs Szkoły Giełdowej GPW w Warszawie S.A. ”Podstawy inwestowania na giełdzie” (2016 r.). Doświadczenie zawodowe zdobywa od 3 roku studiów w krakowskich kancelariach prawnych.

Specjalizacja:

 • prawo gospodarcze,
 • prawo cywilne,
 • prawo ochrony danych osobowych,
 • prawo międzynarodowe prywatne,

Doświadczenie:

Prawo gospodarcze i cywilne:

 • Bieżąca obsługa przedsiębiorców,
 • Dochodzenie roszczeń w postępowaniach sądowych i arbitrażowych – krajowych i międzynarodowych,

Restrukturyzacje grup kapitałowych:

 • udział w due diligence spółki (audyt prawny) dla celów restrukturyzacji,
 • przekształcenia, fuzje i przejęcia spółek,
 • restrukturyzacje z udziałem podmiotów prawa obcego (m. in. cypryjskiego, luksemburskiego),

Prawo ochrony danych osobowych:

 • Wdrażanie przepisów regulujących ochronę danych osobowych, m. in RODO:
 • audyt (analiza zgodności przetwarzania danych pod kątem wymogów prawa),
 • analiza ryzyka,
 • opracowanie polityki przetwarzania zgodnego z przepisami oraz odpowiedniej dokumentacji,

Prawo papierów wartościowych:

 • Emisja dłużnych papierów wartościowych

Języki:

 • angielski

E-mail:

kfieluba@puwalski.pl

awards