IT/Nowe technologie

IT/Nowe technologie

Oferujemy doradztwo i obsługę prawną na każdym etapie projektów IT, audyty prawno-autorskie oraz z zakresu przetwarzania danych osobowych.

Co oferujemy:

 • obsługę prawną projektów IT ( dla wykonawców z branży i przedsiębiorców zamawiających usługi informatyczne) w tym:

  • wdrożenia systemów komputerowych – sporządzenie, opiniowanie i negocjowanie umów, pomoc prawna w trakcie realizacji projektu,

  • umowy serwisowe i utrzymaniowe,

  • outsourcing informatycznych aspektów działalności,

  • zakup sprzętu i oprogramowania,

  • umowy licencyjne, nadzór nad licencjami na programy komputerowe itp.,

  • wspólne przedsięwzięcia podmiotów z branży IT (konsorcja i in.),

 • doradztwo prawne w zakresie reklamy, mediów i internetu,

 • audyty przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych,

 • audyty w zakresie praw autorskich (licencje, poprawność umów zawartych z wykonawcami), w tym przy fuzjach i przejęciach.

awards