Inwestycje kapitałowe, fuzje i przejęcia (M&A)

Inwestycje kapitałowe, fuzje i przejęcia (M&A)

Oferujemy obsługę prawną przejęć i fuzji, przekształceń i połączeń spółek, audyt due diligence, audyt z zakresu prawa administracyjnego, przygotowanie umów inwestycyjnych oraz doradztwo z zakresu prawa konkurencji.

Co oferujemy:

  • obsługę prawną połączeń, przekształceń, podziałów przedsiębiorców jak również obrotu przedsiębiorstwami oraz zorganizowanymi częściami przedsiębiorstw,

  • przygotowywanie od strony prawnej fuzji i przejęć (M&A),

  • doradztwo inwestycyjne pod kątem prawnym i podatkowym (sporządzanie, opiniowanie i negocjowanie umów inwestycyjnych, umów sprzedaży udziałów, shareholders agreements itp.),

  • przeprowadzanie audytów z zakresu prawa spółek (due diligence), mających na celu identyfikację i eliminację ewentualnych zagrożeń prawnych (np. badanie prawidłowości powołania zarządu w audytowanym podmiocie, nabycia/zbycia udziałów, czynności prawnych dokonanych przez audytowany podmiot itp.),

  • przeprowadzanie audytów z zakresu prawa administracyjnego (badanie wypełniania przez audytowany podmiot wszelkich wymogów administracyjnych np. z zakresu prawa budowlanego, prawa żywnościowego i innych.),

  • obsługę prawną emisji papierów wartościowych (akcji i papierów dłużnych), w tym zarówno ofert publicznych i niepublicznych, przygotowywanie prawne debiutów giełdowych, także na parkiecie NewConnect,  we współpracy z zaufanymi autoryzowanymi doradcami giełdy NewConnect,

  • doradztwo prawne w zakresie polskiego i wspólnotowego prawa konkurencji (min. zezwolenia na koncentrację), reprezentację przed organami administracji w zakresie zezwoleń na koncentrację,

  • obsługę prawną przekształceń szpitali samorządowych: restrukturyzację oraz przekształcanie szpitali samorządowych w spółki prawa handlowego, audyty prawne działalności.

awards