Bankowość i finanse

Bankowość i finanse

Oferujemy doradztwo w zakresie prawa bankowego, konstruowanie umów i zabezpieczeń, audyt kredytobiorców.

Co oferujemy:

  • doradztwo bieżące w zakresie prawa bankowego, prawa handlowego, prawa wekslowego (oraz procedur wewnętrznych banków),

  • sporządzanie i opiniowanie umów kredytowych/umów pożyczek,

  • konstruowanie różnorodnych zabezpieczeń umów kredytowych/umów pożyczek (poręczenia, zastawy, hipoteki itp.),

  • ocenę sytuacji prawnej kredytobiorcy/pożyczkobiorcy – audyty prawne kredytobiorców/pożyczkobiorców i przedmiotów zabezpieczeń,

  • opracowywanie, dostosowywanie do potrzeb klientów i negocjowanie takich produktów finansowych jak umowy factoringu, umowy rachunków bankowych (w tym powierniczych i zastrzeżonych), gwarancje bankowe, akredytywy i in.,

  • pomoc prawną w zakresie współpracy pomiędzy bankami (konsorcja bankowe itp.)
awards